3 Mart 2010 Çarşamba

2010 muhasebe sozlesmeleri damga vergisi

Bilindiği üzere Serbest Meslek Mensubları 2010 yılına ait muhasebe sözleşmelerinin Damga Vergisi Beyannamelerini en geç 05.03.2010 tarihine kadar tahakkuk ettirme yükümlülükleri bulunmaktadır.

2010 yılı için sözleşmelerde uygulanılacak damga vergisi oranı Binde 8,25

Örnek
-----

2280,00 tl yıllık sözleşme için 2.280,00 X 0,00825 = 18,81 (Damga vergisi bildirilecek)

8 Şubat 2010 Pazartesi

Ba-Bs Formları 2010 Yenilenen Bilgiler.

- Bilancodan işletmeye geçtiğinde işletme hesabına geçtiğin dönemden itibaren formlar verilmeyecek


- İşletmeden bilançoya geçişte geçtiği dönemden itibaren formlar verilecek


– Ocak-2009 ba-bs formu en son 01.03.2009 tarihine kadar verilecektir.Normal Tarih Dönemi Takip eden ay sonudur.


– Mal Ve hizmet satış ve alışında uygulanacak rakam 5.000,00 TL


– Diğer mal ve hizmet kısmı çıkarılmıştır.


– İade satış faturaları normal satış olarak değerlendirilip forma dahil edilir.


– Merkez ve şube gibi farklı yerlerden yapılan satışlar birleştirilip verilecek


– Ötv li bir fatura ötv matraha dahil edilerek beyannamede gösterilir.


- Tasfiyesi devam eden mükellefler tasfiye süresince boş olarak formları verir.

4 Şubat 2010 Perşembe

2010 yılı issizlik ödenegi miktarlari

1) 2010 YILINDA NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Not:İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz (01 Kasım 2008 tarihinden sonraki dönemler için damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır), nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
 

Varlik Barisi Muhasebe Kaydi

----------------------/-------------------------
102 Bankalar Hesabı 250.000

131 Ort.Alacak.Hesabı         250.000

Varlık Barışına istinaden yatırılan
---------------------/----------------------------
131 Ort.Alac.Hesabı
01 A Ortağı
                          549 Özel Fonlar          250.000
                            01 Varlık Barışı Fonu
5811 Sayılı kanun gereği
------------------------/-------------------------
-------------------/-------------------------------
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 12.500
 01 Varlık Barışı KKEG
                             102 Bankalar Hesabı                    12.500
                                  A Bankası
5811 sayılı kanun gereği %5 ödeme kaydı
--------------------/-----------------------------

VARLIK BARIŞI OLARAK ÖDEDİĞİMİZ %5 VERGİYİ  GİDERLEŞTİREBİLİR MİYİZ SORUSUNA GELİNCE GİDERLEŞTİREMEYİZ VE HER HANGİ VERGİDEN MAHSUP EDEMEYİZ KKEG OLARAK KAYITLARA ALDIĞIMIZ BU VERGİYİ DE ŞAHSİ GÖRÜŞÜM YILLIK BEYANDA KKEG OLARAK MATRAHA İLAVE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 Şubat 2010 Çarşamba

2010 defter tutma hadleri

01.01.2010 tarihi itibariyle geçerli olmak suretiyle

Yıllık Alış  Tutarları  120.000.-TL yi aşanlar     

Yıllık Satış Tutarları 170.000.-TL yi aşanlar


Bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadır.

Ek mali Tablo duzenleme zorunlulugu

2009 yılı  Aktif Toplamı veya Net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşan mükellefler ek mali tablo düzenlemek zorundadır.

2009 yılı Aktif Toplamı  -  9.099.590 TL
2009 yılı Net Satış         -20.221.235 TL

2010 veraset ve intikal vergisi

2010 Yılı İçin                                    Veraset Yoluyla İntikallerde      İvasiz İntikallerde

İlk                      160.000.-TL için                          %1                                  %10
Sonra Gelen       350.000.-TL için                          %3                                  %15
Sonra Gelen       770.000.-TL için                          %5                                  %20
Sonra Gelen    1.500.000.-TL için                          %7                                  %25
Matrahın         2.780.000.-TL aşan için                  %10                                %30

        Fürü ve eşten her birine isabet edetn mirasın 109.971,00TL si  füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 220.073,00 TL si
        İvasız (yani hibe hediye vs.) inkikallerde 2.535,00 TLsi

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.